PN-EN ISO 14689-1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14689:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skał -- Część 1: Oznaczanie i opis

Zakres

Ta część normy ISO 14689 odnosi się do oznaczania i opisu skał i masywu skalnego na podstawie ich składu mineralnego, genezy, struktury, wielkości ziaren nieciągłości i innych parametrów. Określa także przeznaczenie opisu innych cech skał oraz zasady ich wykonywania. Ta część normy ISO 14689 ma zastosowanie w geotechnice i geologii inżynierskiej oraz budownictwie. Opisy odnoszą się do ocen prowadzonych na rdzeniach wiertniczych, próbkach skalnych oraz masywach skalnych. Ta część normy ISO 14689 nie ma zastosowania do klasyfikacji masywów skalnych na podstawie jednego lub więcej parametrów opisowych, gdyż zachowanie masywów skalnych jest przedmiotem innych opracowań (patrz bibliografia). Oznaczanie i klasyfikacja gruntów dla celów inżynierskich jest objęta normą ISO 14688-1 oraz ISO 14688 -2

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14689-1:2006 - wersja polska
Tytuł Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skał -- Część 1: Oznaczanie i opis
Data publikacji 29-06-2006
Data wycofania 18-05-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 14689-1:2003 [IDT], ISO 14689-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14689-1:2005 - wersja angielska
ICS 93.020
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14689:2018-05 - wersja angielska