PN-EN ISO 17892-4:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 4: Badanie uziarnienia gruntów

Zakres

Niniejsza część ISO 17892 definiuje metodę badania uziarnienia gruntów.
Niniejszą część ISO 17892 stosuje się do laboratoryjnego badania uziarnienia gruntu metodą sitową lub areometryczną, lub kombinacją tych dwóch, jako część zakresu badań geotechnicznych.
Uziarnienie jest jedną z najważniejszych właściwości fizycznych gruntu, jako że klasyfikacja gruntów opiera się głównie na ich uziarnieniu. Wiele właściwości geotechnicznych oraz filtracyjnych gruntu wiąże się z jego uziarnieniem.
Badanie uziarnienia pozwala na opis gruntu, oparty o podział na konkretne przedziały uziarnienia. Wielkość każdego z przedziałów można określić w oparciu o analizę sitową i/lub areometryczną. Grunty ziarniste i gruboziarniste są zwykle badane z zastosowaniem analizy sitowej, podczas gdy grunty spoiste i na pograniczu z ziarnistymi badane są zwykle z zastosowaniem kombinacji obu metod, zależnie od składu ziarnowego danego gruntu.
Opisaną metodę sitową można stosować dla wszystkich gruntów niescementowanych o uziarnieniu mniejszym niż 125 mm. Opisano dwie metody areometryczne: badanie areometrem oraz badanie pipetą.
UWAGA Niniejsza część ISO 17892 spełnia wymagania dla badania uziarnienia w ramach badań geotechnicznych zgodnie z EN 1997-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17892-4:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 4: Badanie uziarnienia gruntów
Data publikacji 18-01-2017
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 17892-4:2016 [IDT], ISO 17892-4:2016 [IDT]
ICS 13.080.20, 93.020