PN-EN ISO 17892-3:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 3: Badanie gęstości właściwej

Zakres

Niniejsza część ISO 17892 definiuje metody wyznaczania gęstości właściwej gruntów.
Niniejsza część ISO 17892 znajduje zastosowanie do laboratoryjnego badania gęstości właściwej gruntu jako części zakresu badań geotechnicznych; opisuje ona dwie metody: badanie piknometrem poprzez wyparcie cieczy oraz badanie piknometrem poprzez wyparcie gazu.
Badanie piknometrem z zastosowaniem cieczy opisane w niniejszej części ISO 17892 ma zastosowanie dla gruntów o ziarnach wielkości poniżej 4 mm lub gruntów skruszonych tak, by spełnić ten wymóg. Dla materiałów o większym uziarnieniu stosuje się większe piknometry. Natomiast, co się tyczy piknometru gazowego, ograniczenie dotyczące rozmiaru ziaren badanych gruntów zależy bezpośrednio od wymiarów pojemnika na próbkę stosowanego piknometru.
UWAGA 1 Niniejsza część ISO 17892 spełnia wymagania dla badania gęstości właściwej gruntów w ramach badań geotechnicznych zgodnie z EN 1997-1 oraz EN 1997-2.
UWAGA 2 Obecność rozpuszczonych soli w wodzie zawartej w porach badanej próbki może mieć wpływ na wyniki prowadzonych badań. Istnieją metody kompensacji takiego wpływu, jednak nie są one objęte zakresem niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17892-3:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 3: Badanie gęstości właściwej
Data publikacji 25-03-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 17892-3:2015 [IDT], ISO 17892-3:2015 [IDT]
ICS 13.080.20, 93.020