PN-EN ISO 17892-1:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej

Zakres

Niniejsza norma definiuje metody oznaczania wilgotności naturalnej gruntów.
Niniejszy dokument specyfikuje laboratoryjne oznaczanie wilgotności naturalnej gruntów w wyniku badania stosownej próbki metodą suszenia w suszarce w ramach badań geotechnicznych. Znajomość wilgotności naturalnej wymagana jest dla celów klasyfikacyjnych gruntów rodzimych oraz kryterium kontrolne dla gruntów nasypowych (po zagęszczeniu) oraz określana jest w próbkach stosowanych w większości badań terenowych oraz laboratoryjnych. Metoda polegająca na suszeniu w suszarce jest procedurą stosowaną w standardowej praktyce badań laboratoryjnych.
Procedura oznaczania wilgotności naturalnej gruntów polega na pomiarze masy wody usuniętej z badanej próbki podczas jej suszenia przy kontrolowanej temperaturze. Zakłada się, że utrata masy następuje wskutek odparowania wolnej wody z próbki i odnosi się ją do pozostałej masy szkieletu gruntowego.
UWAGA Niniejszy dokument spełnia wymagania odnośnie oznaczania wilgotności naturalnej gruntów dla rozpoznania i badań geotechnicznych ustanowione w ramach EN 1997-1 oraz EN 1997-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17892-1:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej
Data publikacji 27-02-2015
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 17892-1:2014 [IDT], ISO 17892-1:2014 [IDT]
ICS 13.080.20, 93.020