PN-EN ISO 17892-12:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic płynności i plastyczności

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody oznaczania granicy płynności oraz plastyczności gruntów. Obejmują one określenie dwóch spośród granic Atterberga dla gruntów.
Granica płynności gruntu odpowiada jego wilgotności, przy której następuje dla gruntu przejście ze stanu płynnego do stanu plastycznego.
W niniejszym dokumencie opisano sposób oznaczenia granicy płynności dla próbki gruntu naturalnego lub dla próbki gruntu, z której usunięto frakcje zatrzymane na sicie ok. 0,4 mm. W niniejszym dokumencie opisano dwie metody badań: metodę spadającego stożka oraz metodę Casagrande.
UWAGA Opisanej w niniejszym dokumencie metody spadającego stożka nie należy mylić z metodą opisaną w ISO 17892-6.
Granica plastyczności gruntu odpowiada jego wilgotności, przy której grunt przestaje być plastyczny przy dalszym wysychaniu.
Określenie granicy plastyczności przeprowadza się zwykle razem z badaniem granicy płynności. Przy czym powszechnie uznaje się, że wynik badania podlega ocenie przeprowadzającego badanie i możliwe są pewne różnice w wynikach badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17892-12:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic płynności i plastyczności
Data publikacji 28-08-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 17892-12:2018 [IDT], ISO 17892-12:2018 [IDT]
ICS 13.080.20, 93.020
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 17892-12:2018-08/A1E