PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe zasady klasyfikowania gruntów, będące podstawą ustalania charakterystyk materiałowych większości powszechnie występujących gruntów dla celów inżynierskich. Normę niniejszą należy czytać wspólnie z ISO 14688-1, w której ustalono zasady oznaczania i opisu gruntów. Podane charakterystyki mogą się różnić dla poszczególnych obiektów inżynierskich lub materiałów, dlatego stosowane mogą być szczegółowe dalsze podziały, klasyfikowanie i określenia. W związku z różnicami w lokalnych warunkach geologicznych, stosuje się praktyki mające na celu uszczegółowienie wybranych kryteriów klasyfikacyjnych.
Zasady klasyfikowania przedstawione w niniejszym dokumencie umożliwiają przyporządkowanie gruntów do grup o podobnym składzie oraz właściwościach geotechnicznych na podstawie wyników badań terenowych oraz laboratoryjnych w odniesieniu do ich przydatności na potrzeby zastosowań inżynieryjnych.
Niniejszy dokument należy stosować do gruntów naturalnych zalegających w stanie in situ, gruntów naturalnych przetworzonych oraz materiałów sztucznych. Bardziej szczegółową klasyfikację do wykorzystania przy robotach ziemnych przedstawiono w EN 16907-2.
UWAGA 1 Oznaczanie i opis skał przedstawiono w normie ISO 14689. Oznaczanie i opis materiałów przejściowych pomiędzy gruntami a skałami przeprowadza się odpowiednio za pomocą procedur zawartych w ISO 14688-1, w niniejszym dokumencie oraz w ISO 14689.
UWAGA 2 Oznaczanie oraz klasyfikowanie gruntów dla celów gleboznawczych, jak również w ramach pomiarów na potrzeby ochrony gruntów i remediacji terenów zanieczyszczonych przedstawiono w ISO 25177.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - wersja polska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania
Data publikacji 27-11-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 14688-2:2018 [IDT], ISO 14688-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14688-2:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010 - wersja polska, PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 - wersja polska
ICS 13.080.05, 93.020