PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis

Zakres

Niniejszy dokument, w którym określono podstawowe zasady oznaczania i opisu gruntów jest przeznaczony do stosowania razem z ISO 14688-2, gdzie ustalono podstawy klasyfikowania gruntów, w oparciu o te ich charakterystyki, które są najczęściej stosowane w praktyce inżynierskiej. Charakterystyki mogą się różnić dla poszczególnych obiektów lub materiałów, stąd przydatne mogą być bardziej szczegółowe podziały dotyczące opisu i klasyfikacji.
W niniejszym dokumencie określono procedury oznaczania i opisu gruntów na podstawie elastycznego systemu do stosowania przez personel z doświadczeniem, który obejmuje ocenę cech materiałowych oraz masowych poprzez ocenę wzrokową i makroskopową. Przedstawiono szczegóły opisów poszczególnych charakterystyk na potrzeby oznaczania gruntów oraz powszechnie stosowaną terminologię, łącznie z tą związaną z wynikami podstawowych badań makroskopowych przeprowadzanych w terenie jako część procesu oznaczania gruntów.
Niniejszy dokument należy stosować na potrzeby inżynierskie do opisu gruntów powstałych w wyniku procesów naturalnych, działalności człowieka oraz zawierających w sobie materiałów syntetycznych.
UWAGA 1 Oznaczanie oraz opis skał zawarto w ISO 14689-1. Oznaczanie i opis materiałów przejściowych pomiędzy gruntami a skałami przeprowadza się odpowiednio za pomocą procedur zawartych w niniejszym dokumencie, w ISO 14688-2 oraz ISO 14689-1.
UWAGA 2 Oznaczanie i opis gruntów dla celów gleboznawczych, jak również w ramach pomiarów dla potrzeb ochrony gruntów i remediacji terenów zanieczyszczonych zawarto w ISO 25177.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - wersja polska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis
Data publikacji 25-11-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 14688-1:2018 [IDT], ISO 14688-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 14688-1:2006 - wersja polska
ICS 13.080.05, 93.020