PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady oznaczania i opisu gruntów i czyta się go łącznie z ISO 14688-2, w którym ustalono podstawy klasyfikacji gruntów oraz masywu gruntowego, w oparciu o te ich charakterystyki, które są dla nich najczęściej stosowane w praktyce inżynierskiej. Podane charakterystyki mogą się różnić dla poszczególnych obiektów lub materiałów, stąd mogą być przydatne bardziej szczegółowe podziały, klasyfikacje i określenia.
W niniejszym dokumencie określono procedury oznaczania i opisu gruntów na podstawie elastycznego systemu dla użytku przez doświadczone osoby, co obejmuje zarówno cechy materiałowe, jak i inne poprzez ocenę wizualną i makroskopową. Przedstawiono szczegóły dla poszczególnych cech dla potrzeb oznaczania gruntów oraz powszechnie stosowaną terminologię, łącznie z tą związaną z wynikami podstawowych badań makroskopowych przeprowadzanych w terenie jako część procesu oznaczania gruntów.
Niniejszy dokument stosuje się do opisu dla potrzeb inżynierskich gruntów rodzimych, antropogenicznych oraz materiałów syntetycznych.
UWAGA 1 Oznaczanie oraz opis skał zawarto w ISO 14689-1. Oznaczanie i opis materiałów przejściowych pomiędzy gruntami a skałami przeprowadza się odpowiednio za pomocą procedur zawartych w niniejszym dokumencie, w ISO 14688-2 oraz w ISO 14689-1.
UWAGA 2 Oznaczanie i klasyfikację gruntów dla celów gleboznawczych, jak również w ramach pomiarów dla potrzeb ochrony gruntów i remediacji terenów zanieczyszczonych, zawarto w ISO 25177.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis
Data publikacji 18-05-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 14688-1:2018 [IDT], ISO 14688-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 14688-1:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02 - wersja angielska
ICS 13.080.05, 93.020