PN-EN ISO 16703:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano sposób ilościowego oznaczania zawartości oleju mineralnego (węglowodorów) w glebie o wilgotności polowej metodą chromatografii gazowej. Ma on zastosowanie w przypadku zawartości oleju mineralnego (wyrażonej ułamkiem masowym) w zakresie od 100 mg/kg do 10 000 mg/kg gleby, w odniesieniu do suchej masy gleby i można go dostosować, aby uzyskać niższe granice wykrywalności oraz do oznaczania wszystkich węglowodorów o temperaturze wrzenia od 175 stopni C do 525 stopni C, n-alkanów od C10H22 do C40H82, izoalkanów, cykloalkanów, alkilobenzenów, alkilonaftalenów i policyklicznych związków aromatycznych, pod warunkiem że nie są one absorbowane w danej kolumnie podczas procesu oczyszczania

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16703:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 20-12-2011
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 16703:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 16703:2009 - wersja polska
ICS 13.080.10