PN-ISO 16772:2009 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości rtęci metodą spektrometrii atomowej techniką zimnych par lub metodą fluorescencyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par w ekstraktach uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody królewskiej

Zakres

Podano sposób oznaczania rtęci z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par lub fluorescencyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par, w ekstrakcie uzyskanym z gleby z zastosowaniem wody królewskiej, otrzymanym zgodnie z PN-ISO 11464 oraz PN-ISO 11466. Granica oznaczalności metody wynosi co najmniej 0,1 mg/kg

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 16772:2009 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości rtęci metodą spektrometrii atomowej techniką zimnych par lub metodą fluorescencyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par w ekstraktach uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody królewskiej
Data publikacji 04-06-2009
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 16772:2004 [IDT]
ICS 13.080.10