PN-ISO 18287:2008 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) -- Metoda chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS)

Zakres

Podano metody ilościowego oznaczania zawartości 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH), znajdujących się na liście zanieczyszczeń priorytetowych Environmental Protection Agency, USA (EPA, 1982). Niniejsza norma ma zastosowanie dla wszystkich gleb (próbek o wilgotności polowej lub próbek wysuszonych chemicznie) i umożliwia oznaczanie szerokiego zakresu zawartości zanieczyszczeń PAH. W warunkach takich, jak podane w niniejszej normie, dolna granica stosowalności, jaką można zapewnić dla oznaczania każdego z węglowodorów, wynosi 0,01 mg/kg (w przeliczeniu na suchą masę gleby)

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 18287:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) -- Metoda chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS)
Data publikacji 22-08-2008
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 18287:2006 [IDT]
ICS 13.080.10