PN-ISO 10382:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli -- Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów

Zakres

Podano metodę ilościowego oznaczania siedmiu polichlorowanych bifenyli i siedemnastu pestycydów chloroorganicznych w glebie. Metoda ma zastosowanie do wszystkich gleb. W warunkach podanych w niniejszej normie można osiągnąć granice wykrywalności od 0,1 mikrog/kg do 4 mikrog/kg (w przeliczeniu na suchą masę gleby)

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10382:2007 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli -- Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów
Data publikacji 13-02-2007
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 10382:2002 [IDT]
ICS 13.080.10