PN-EN ISO 6468:2002 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie wybranych chloroorganicznych insektycydów, polichlorowanych bifenyli i chlorobenzenów -- Metoda chromatografii gazowej po ekstrakcji ciecz-ciecz

Zakres

Opisano metodę oznaczania wybranych chloroorganicznych insektycydów, polichlorowanych bifenyli (PCB) i chlorobenzenów (z wyjątkiem mono- i dichlorobenzenów) w wodzie do picia, w wodach podziemnych, wodach powierzchniowych i w ściekach. Metoda ma zastosowanie do analizy próbek o stężeniu zawiesin do 0,05 g/l

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6468:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie wybranych chloroorganicznych insektycydów, polichlorowanych bifenyli i chlorobenzenów -- Metoda chromatografii gazowej po ekstrakcji ciecz-ciecz
Data publikacji 16-12-2002
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 6468:1996 [IDT], ISO 6468:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6468:2002 - wersja angielska
ICS 13.060.50