PN-EN ISO 15680:2008 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie wybranych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, naftalenu i niektórych związków chlorowanych metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej

Zakres

Podano ogólną metodę oznaczania lotnych związków organicznych (VOC) w wodzie do spożycia, wodzie podziemnej, wodzie powierzchniowej, wodzie morskiej i ściekach (rozcieńczonych) z zastosowaniem chromatografii gazowej z oddzielaniem techniką purge-and-trap

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15680:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie wybranych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, naftalenu i niektórych związków chlorowanych metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej
Data publikacji 07-02-2008
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 15680:2003 [IDT], ISO 15680:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15680:2004 - wersja angielska
ICS 13.060.50