PN-EN ISO 10301:2002 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów -- Metody z zastosowaniem chromatografii gazowej

Zakres

Opisano dwie metody oznaczania łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów z zastosowaniem chromatografii gazowej: metodę ekstrakcji ciecz/ciecz stosowaną do wody do picia, wody z basenów kąpielowych, wód podziemnych, większości wód z rzek i jezior, a także z wielu odpływów z oczyszczalni ścieków i z zakładów przemysłowych oraz metodę statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej stosowaną do wody do picia, wód powierzchniowych i podziemnych. W załącznikach informacyjnych podano charakterystyki łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów, przykłady chromatogramów, dane dotyczące czułości detektora elektronów, wartości odzysku w przypadku ekstrakcji pentanem oraz przykłady niektórych elementów wyposażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10301:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów -- Metody z zastosowaniem chromatografii gazowej
Data publikacji 16-12-2002
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 10301:1997 [IDT], ISO 10301:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10301:2002 - wersja angielska
ICS 13.060.50