PN-ISO 11423-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie benzenu i niektórych pochodnych -- Część 1: Metoda analizy fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem chromatografii gazowej

Zakres

Opisano przygotowanie próbki do analizy fazy nadpowierzchniowej i oznaczanie benzenu, metylobenzenu (toluenu), dimetylobenzenów (ksylenów) i etylobenzenu (w skrócie BTX) z zastosowaniem chromatografii gazowej w jednorodnych próbkach wody i ścieków w stężeniach powyżej 2 mikrog/l. W próbkach silnie zanieczyszczonych związkami organicznymi poziom oznaczalności może być wyższy. Wysokie stężenia mogą być oznaczane po rozcieńczeniu próbki. Wyższe pochodne benzenu i związki niepopularne o podobnych własnościach fizycznych także mogą być oznaczane. Zaleca się sprawdzać możliwość zastosowania metody do danej próbki wody

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11423-1:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie benzenu i niektórych pochodnych -- Część 1: Metoda analizy fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem chromatografii gazowej
Data publikacji 16-12-2002
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza ISO 11423-1:1997 [IDT]
ICS 13.060.50