PN-EN ISO 9377-2:2003 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie indeksu oleju mineralnego -- Część 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej

Zakres

Opisano metodę oznaczania indeksu oleju mineralnego w wodach za pomocą chromatografii gazowej, odpowiednią do badania wód powierzchniowych, ścieków i ścieków oczyszczonych, pozwalającą na oznaczanie indeksu oleju mineralnego dla stężeń wyższych niż 0,1 mg/l. Metody nie stosuje się do ilościowego oznaczania zawartości lotnego oleju mineralnego, jednak na podstawie rozkładu pików na chromatogramie gazowym można uzyskać niektóre informacje jakościowe o składzie zanieczyszczającego oleju mineralnego

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9377-2:2003 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie indeksu oleju mineralnego -- Część 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej
Data publikacji 17-10-2003
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 9377-2:2000 [IDT], ISO 9377-2:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9377-2:2002 - wersja angielska
ICS 13.060.50