PN-EN 872:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie zawiesin -- Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawiesin w wodzie surowej, ściekach oraz ściekach oczyszczonych z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego. Granica oznaczalności wynosi 2 mg/l. Górna granica oznaczalności nie jest oznaczona. Próbki wody nie zawsze są stabilne, dlatego zawartość zawiesin zależy od czasu przechowywania, sposobu transportowania, wartości pH i innych czynników. Wyniki otrzymane z oznaczania w próbkach nietrwałych należy interpretować z ostrożnością

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 872:2007/Ap1:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 872:2007 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie zawiesin -- Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego
Data publikacji 17-05-2007
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 872:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 872:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 872:2005 - wersja angielska
ICS 13.060.30, 13.060.60
Elementy dodatkowe PN-EN 872:2007/Ap1:2007P