PN-EN 1484:1999 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Analiza wody -- Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)

Zakres

Podano wytyczne oznaczania węgla organicznego w wodzie do picia, w wodach gruntowych, morskich, powierzchniowych i ściekach oraz definicje, czynniki przeszkadzające, odczynniki i sposób przygotowania próbek wody zawierających węgiel organiczny w zakresie stężeń od 0,3 mg/l do 1000 mg/l. Przy wyższych stężeniach oznaczanie można wykonywać po rozcieńczeniu próbki

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1484:1999 - wersja polska
Tytuł Analiza wody -- Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
Data publikacji 02-09-1999
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN 1484:1997 [IDT], ISO 8245:1987 [NEQ]
ICS 13.060.50