PN-ISO 6060:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu

Zakres

Podano metodę oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu, ChZT, wody. Ma ona zastosowanie do wody o wartości ChZT między 30 mg/l a 700 mg/l, zaś zawartość chlorków nie może przekraczać 1000 mg/l. Próbka wody odpowiadająca tym warunkom może być bezpośrednio użyta do analizy. Jeżeli wartość ChZT przekracza 700 mg/l, próbkę wody należy rozcieńczyć. W celu uzyskania najlepszej dokładności zaleca się, aby wartość ChZT mieściła sie w zakresie 300 mg/l do 600 mg/l

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6060:2006 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu
Data publikacji 05-09-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza ISO 6060:1989 [IDT]
Zastępuje PN-C-04578-03:1974 - wersja polska
ICS 13.060.50