PN-EN 27888:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

Zakres

Podano metodę do pomiaru wszystkich typów wód. Mierzona wielkość może być stosowana do monitorowania jakości wód powierzchniowych, wód poddawanych obróbce w stacjach uzdatniania i zaopatrywania w wodę oraz ścieków. Podano czynniki przeszkadzające

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 27888:1999 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej
Data publikacji 27-05-1999
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN 27888:1993 [IDT], ISO 7888:1985 [IDT]
Zastępuje PN-C-04542:1977 - wersja polska
ICS 13.060.60