PN-EN 671-2:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 671-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

Zakres

Podano wymagania i metody badań dotyczące konstrukcji i wykonania hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym, do instalowania w budynkach i innych obiektach budowlanych, na stałe połączonych ze źródłem zasilania w wodę, do zastosowania przez użytkowników obiektów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 671-2:1999 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym
Data publikacji 18-03-1999
Data wycofania 05-11-2002
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 671-2:1994 [IDT]
Zastępuje PN-B-02858:1968 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 671-2:2002 - wersja polska