PN-Z-04311:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-aminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2-aminoetanolu na żelu krzemionkowym, desorpcji związku mieszaniną kwasu chlorowodorowego z wodnym roztworem metanolu i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie 2-aminoetanolu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,75 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04311:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-aminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 24-07-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30