PN-Z-04224-3:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu propylowego -- Oznaczanie propan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji propan-1-olu na węglu aktywnym, desorpcji roztworem propan-2-olu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu chromatografią gazową z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie propan-1-olu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 20 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04224-3:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu propylowego -- Oznaczanie propan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-04-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30