PN-Z-04119-10:2008 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Część 10: Oznaczanie octanu 2-metoksy-1-metyloetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par octanu 2-metoksy-1-metyloetylu na węglu aktywnym, desorpcji związku roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 32,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-Z-04119-10:2008/Ap1:2011P

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04119-10:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Część 10: Oznaczanie octanu 2-metoksy-1-metyloetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 01-07-2008
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Elementy dodatkowe PN-Z-04119-10:2008/Ap1:2011P