PN-Z-04323:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu octowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par kwasu octowego na żelu krzemonionkowym, desorpcji związku roztworem kwasem mrówkowego w metanolu i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie kwasu octowego, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04323:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu octowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 09-07-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04061-01:1971 - wersja polska, PN-Z-04061-02:1971 - wersja polska, PN-Z-04061-03:1971 - wersja polska
ICS 13.040.30