PN-A-86529:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty drobiarskie -- Mrożone potrawy kulinarne z mięsa drobiowego

Zakres

Podano pięć definicji. Ustalono wspólne wymagania organoleptyczne, wymagania dotyczące temperatury, parametrów mikrobiologicznych i niektórych parametrów fizykochemicznych. Określono sposób pobierania próbek i metody badań. Ustalono warunki przechowywania i znakowania opakowań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-86529:1998P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86529:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty drobiarskie -- Mrożone potrawy kulinarne z mięsa drobiowego
Data publikacji 26-02-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20