PN-A-86528:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty drobiarskie -- Wyroby garmażeryjne gotowe z mięsa drobiowego -- Wymagania i metody badań

Zakres

Ustalono definicje i podział na grupy technologiczne wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego lub z przeważającym udziałem mięsa drobiowego gotowych do spożycia. Określono wspólne wymagania organoleptyczne, mikrobiologiczne oraz dotyczące jakości zdrowotnej. Podano metody badań, warunki pakowania i znakowania opakowań jednostkowych oraz warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86528:1996 - wersja polska
Tytuł Produkty drobiarskie -- Wyroby garmażeryjne gotowe z mięsa drobiowego -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 19-09-1996
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20