PN-A-82107:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby garmażeryjne -- Badania organoleptyczne i fizyczne

Zakres

Zdefiniowano pojęcie oceny organoleptycznej. Ustalono wymagania przeprowadzania oceny organoleptycznej, przygotowania próbek do badań, opisano metody badań organoleptycznych i pięć metod badań fizycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82107:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne -- Badania organoleptyczne i fizyczne
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.050