PN-ISO 6658:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Wytyczne ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące wyboru i szkolenia oceniających, pobierania próbek, pomieszczeń i sprzętu używanych do przeprowadzania ocen sensorycznych. Omówiono procedurę i zalecenia do wszystkich stosowanych metod testowania. Podano ogólne wskazówki dotyczące odpowiednich metod do analizy statystycznej wyników testów sensorycznych. W załączniku wyjaśniono terminy statystyczne i podano tablice istotności. W załączniku krajowym NA podano wykaz norm powołanych i ich krajowych odpowiedników

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6658:1998 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 31-03-1998
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza ISO 6658:1985 [IDT]
Zastępuje PN-A-04020:1966 - wersja polska
ICS 67.240