PN-EN ISO 8586-2:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8586:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Analiza sensoryczna -- Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających -- Część 2: Eksperci oceny sensorycznej

Zakres

Określono kryteria wyboru ludzi o szczególnych zdolnościach sensorycznych z wybranych oceniających, rozwój lub marketing specjalistów, którzy spełniają kryteria wyboru określone w ISO 8586-1. Podano zasady i procedury pogłębiania ich wiedzy i zdolności do poziomu wymaganego dla oceniających ekspertów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8586-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających -- Część 2: Eksperci oceny sensorycznej
Data publikacji 11-07-2008
Data wycofania 03-03-2014
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN ISO 8586-2:2008 [IDT], ISO 8586-2:2008 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 8586-2:1996 - wersja polska
ICS 03.100.30, 67.240
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8586:2014-03 - wersja angielska