PN-ISO 5496:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Wprowadzenie i szkolenie oceniających w wykrywaniu i rozpoznawaniu zapachów

Zakres

Opisano metody określania zdolności oceniających do identyfikowania i opisywania produktów zapachowych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5496:1997 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Wprowadzenie i szkolenie oceniających w wykrywaniu i rozpoznawaniu zapachów
Data publikacji 08-04-1997
Data wycofania 03-09-2018
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza ISO 5496:1992 [EQV]
Zastępuje PN-A-04021:1965 - wersja polska
ICS 03.100.30, 67.240