PN-ISO 3972:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej

Zakres

Opisano zestaw obiektywnych testów służących do sprawdzania u oceniających: a) zdolności rozpoznawania rodzajów smaków i ich rozróżniania między sobą; b) zdolności określenia i rozróżniania rodzajów progów wrażliwości smakowej. Opisane metody oceny mogą być wykorzystane do szkolenia oceniających, do samokontroli oceniających w zakresie ich indywidualnej wrażliwości smakowej oraz w celu umożliwienia osobom prowadzącym analizy sensoryczne wstępnej klasyfikacji kandydatów na oceniających. W załączniku krajowym NA podano wykaz odpowiedników krajowych norm powołanych. W załączniku NB podano interpretację wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 3972:1998P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3972:1998 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza ISO 3972:1991 [EQV]
Zastępuje PN-A-04021:1965 - wersja polska
ICS 67.240