PN-EN 15502-2-1:2013-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do kotłów centralnego ogrzewania dla typów C1 do C9 i typów B2, B3 i B5 zgodnych z klasyfikacją w CEN/TR 1749:2009 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW. Typy B21, B31 i B51 nie są omawiane w niniejszej normie. Niniejszą normę stosuje się łącznie z EN 15502-1

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15502-2-1:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW
Data publikacji 30-04-2013
Data wycofania 06-02-2017
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 15502-2-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 483:2007 - wersja polska, PN-EN 483:2007/A4:2008 - wersja polska, PN-EN 15420:2011 - wersja angielska
ICS 27.060.30, 91.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 - wersja angielska