PN-EN ISO 16931:2010 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości spolimeryzowanych triacylogliceroli metodą wysokosprawnej chromatografii sitowej (HPSEC)

Zakres

Opisano metodę wysokosprawnej chromatografii sitowej (HPSEC)) oznaczania zawartości spolimeryzowanych triacylogliceroli (PTAGs), jako ułamku masowego, w olejach i tłuszczach zawierających przynajmniej 3 % tych polimerów (licząc z powierzchni pików). PTAGs (ściśle mówiąc dimery i oligomery triacylogliceroli) tworzą się podczas ogrzewania tłuszczów i olejów, zatem metoda służy do oceny termicznej deterioracji tłuszczów, po ich użyciu do smażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16931:2010 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości spolimeryzowanych triacylogliceroli metodą wysokosprawnej chromatografii sitowej (HPSEC)
Data publikacji 14-10-2010
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 16931:2009 [IDT], ISO 16931:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16931:2009 - wersja angielska
ICS 67.200.10