PN-EN ISO 18395:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie monoacylogliceroli, diacylogliceroli, triacylogliceroli i glicerolu metodą wysokosprawnej chromatografii sitowej (HPSEC)

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości monoacylogliceroli, diacylogliceroli i triacylogliceroli oraz wolnego glicerolu przez zastosowanie wysokosprawnej chromatografii sitowej. Może ona być stosowana dla produktów (na przykład emulgatorów), zawierających monoacyloglicerole i diacyloglicerole jako główne składniki w stężeniach > 10 %, oraz dla triacylogliceroli w proporcji < 20 %. Metoda ta nie może być stosowana dla tłuszczów mlecznych lub tłuszczów i olejów mających szeroki zakres długości łańcuchów kwasów tłuszczowych, ponieważ diacyloglicerole krótkich kwasów tłuszczowych mają niższą masę cząsteczkową niż monoacyloglicerole długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18395:2008 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie monoacylogliceroli, diacylogliceroli, triacylogliceroli i glicerolu metodą wysokosprawnej chromatografii sitowej (HPSEC)
Data publikacji 06-10-2008
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 18395:2007 [IDT], ISO 18395:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18395:2007 - wersja angielska
ICS 67.200.10