PN-A-86950:1995 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Majonez

Zakres

Podano podział majonezu na trzy rodzaje w zależności od procentowej zawartości tłuszczu: niskotłuszczowy, stołowy i wysokotłuszczowy oraz dwa rodzaje ze względu na skład surowcowy i użyte dodatki: bez dodatków smakowych i z dodatkami smakowymi. Określono wymagania ogólne dotyczące surowców i wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne oraz cechy dyskwalifikujące dla majonezu. Podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i warunki transportu. Określono program badań i sposób pobierania próbek. Podano opis badań i opisano pięć metod badań, podając dla każdej z nich zasadę metody, stosowane przyrządy i materiały, odczynniki i roztwory, przygotowanie próbek, wykonanie oznaczania oraz obliczanie wyników, a także ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-86950:1995/Ap1:2000P

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86950:1995 - wersja polska
Tytuł Majonez
Data publikacji 15-12-1995
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-86950:1980 - wersja polska
ICS 67.220.20
Elementy dodatkowe PN-A-86950:1995/Ap1:2000P