PN-A-75101-02:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12143:2000 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego

Zakres

Ustalono trzy rodzaje metod: refraktometryczna, piknometryczna i areometryczna. Metoda refraktometryczna polega na pomiarze współczynnika załamania światła w roztworze przy pomocy refraktometru i tablic przeliczeniowych lub na bezpośrednim odczytaniu zawartości ekstraktu w refraktometrze. Metodapiknometryczna polega na pomiarze gęstości roztworu za pomocą piknometru i przeliczeniu za pomocą tablic. Metoda areometryczna polega na pomiarze gęstości roztworu za pomocą areometru i przeliczeniu za pomocą tablic lub bezpośrednim odczytaniu na areometrze. Norma zawiera 2 załączniki z 2 tablicami przeliczeniowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-02:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego
Data publikacji 24-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 2173:1978 [IDT]
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 12143:2000 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-75101-02:1990/Az1:2002P