PN-A-75101-04:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12147:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie kwasowości ogólnej

Zakres

Ustalono dwie metody: potencjometryczna i wizualna. Metoda potencjometryczna polega na zobojętnieniu kwasów obecnych w badanym roztworze przez potencjometryczne miareczkowanie roztworem wodorotlenku sodowego do pH 8,1. Metoda wizualna polega na zobojętnieniu kwasów obecnych w badanym roztworze przez miareczkowanie roztworem wodorotlenku sodowego wobec fenoloftaleiny lub przy zastosowaniu papierka wskaźnikowego. Norma zastępuje PN-86/A-75106

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-04:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie kwasowości ogólnej
Data publikacji 24-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75106:1986 - wersja polska
ICS 67.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 12147:2000 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-75101-04:1990/Az1:2002P