PN-A-79033:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-04019:1998 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Napoje bezalkoholowe -- Pobieranie próbek i metody badań

Zakres

W normie podano procedurę pobierania próbek napojów bezalkoholowych, ich przechowywania i przygotowania do badań. Opisano trzy rodzaje badań organoleptycznych, 17 rodzajów badań fizykochemicznych (sprawdzanie szczelności, zawartość dwutlenku węgla, benzoesanu sodowego, metali) i 5 rodzajów badań mikrobiologicznych (oznaczanie liczby drożdży, bakterii itd.). Opisy metod badań zawierają zasady metod, sprzęt, odczynniki, opis czynności, obliczanie wyników. W normie zamieszczono 7 tabel, 13 wzorów, 2 rysunki. Podano zasady oceny wadliwości partii

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79033:1985 - wersja polska
Tytuł Napoje bezalkoholowe -- Pobieranie próbek i metody badań
Data publikacji 09-03-1985
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79033:1979 - wersja polska
ICS 67.160.20
Zastąpiona przez PN-A-04019:1998 - wersja polska