PN-A-04019:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty spożywcze -- Oznaczanie zawartości witaminy C

Zakres

Podano dwie metody oznaczania zawartości witaminy C w produktach spożywczych w zależności od stopnia zabarwienia produktu. Dla produktów bezbarwnych i słabo zabarwionych przedstawiono metodę miareczkową wg Tillmansa, a dla produktów silnie zabarwionych metodę spektrofotometryczną. Określono sposób przygotowywania do badań próbek różnego rodzaju produktów spożywczych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-04019:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty spożywcze -- Oznaczanie zawartości witaminy C
Data publikacji 18-02-1998
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
Zastępuje PN-A-86030:1978 - wersja polska, PN-R-87020:1992 - wersja polska, PN-A-79033:1985 - wersja polska, PN-A-75101-11:1990 - wersja polska
ICS 67.050