PN-EN 1135:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości popiołu

Zakres

Określono metodę oznaczania zawartości popiołu w sokach owocowych i warzywnych. Oznaczanie wykonuje się spopielając próbkę w temperaturze pomiędzy 500 stopni C a 550 stopni C. Ustalono sposób przygotowania próbki do badań. Opisano zasadę metody, analitycznej procedury, obliczania i podawania wyników oraz protokół badania. W załącznikach, podano bibliografię dotyczącą metody (załącznik A) i wyniki obliczeń statystycznych uzyskanych na podstawie badań międzylaboratoryjnych (załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1135:1999 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości popiołu
Data publikacji 23-09-1999
Data wycofania 09-04-2024
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 1135:1994 [IDT]
Zastępuje PN-A-75101-08:1990 - wersja polska
ICS 67.160.20