PN-A-75101-08:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12144:1999 - wersja polska, PN-EN 1135:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i jego alkaliczności

Zakres

Ustalono dwie metody: oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i oznaczanie alkaliczności popiołu ogólnego. Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego polega na spopieleniu próbki w temperaturze 525+-25 stopni Celsjusza i wagowym oznaczeniu zawartości popiołu. Oznaczanie alkaliczności polega na zobojętnieniu za pomocą kwasu solnego popiołu otrzymanego z badanej próbki

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-08:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i jego alkaliczności
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 5520:1981 [EQV]
Zastępuje PN-A-75110:1986 - wersja polska
ICS 67.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 1135:1999 - wersja polska, PN-EN 12144:1999 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-75101-08:1990/Az1:2002P