PN-A-75101-11:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-04019:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości witaminy C

Zakres

Ustalono trzy rodzaje metod: miareczkową, spektrofotometryczną i oznaczanie sumy kwasu askorbinowego i dehydroaskorbinowego. Metoda miareczkowa stosowana jest do produktów bezbarwnych i słabo zabarwionych. Polega na miareczkowaniu roztworem 2,6-dichloroindofenolu. Metoda spektrofotometryczna stosowana jest dla produktów o ciemnym zabarwieniu. Polega na redukcji barwnika 2,6-dichloroindofenolu, ekstrakcji jego nadmiaru za pomocą ksylenu i oznaczaniu spektrofotometrycznym przy długości fali 500nm

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-11:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości witaminy C
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 27-08-1998
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01
Zastąpiona przez PN-A-04019:1998 - wersja polska