PN-EN 62676-2-2:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-2: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach HTTP i REST

Zakres

Urządzenia transmisji wizji są często wyposażane w serwer web do oferowania dostępu web. Strony web pozwalają np. na konfigurowanie urządzeń za pomocą przeglądarki web. Jest oczywistym ponownie korzystać z tego serwera i podstawowego protokołu HTTP do konfigurowania i sterowania urządzeń, w zastosowaniach nadzoru wizji. Zatem jest istotne, że wszystkie zasoby urządzeń VTD będą wykorzystywać znormalizowane żądania HTTP, przetwarzane przez serwer web. Aplikacje zabezpieczeń i/lub zarządzania siecią wymagają zdolności do zmian konfiguracji i sterowania zachowaniem się urządzeń wizji IP - kamer, koderów, dekoderów, rejestratorów itd. Taka funkcjonalność może być osiągnięta przez wysłanie znormalizowanych rozkazów HTTP(S) do urządzenia. Podstawową zasadą takiej międzyoperacyjności IP jest znormalizowanie i zdefiniowanie dla urządzeń VT (Video Transmission) i ich funkcjonalności interfejsów (APIs) programowania aplikacji; mianowicie do ustawiania/odzyskiwania różnych konfiguracji i sterowania pracą urządzenia. Rozkazy HTTP są wykonywane przez urządzenia serwera web. Odpowiedź HTTP może zawierać treść XML (do wykonania działań), informację odpowiedzi XML (do zestawienia działań), lub różną zawartość tekstową/binarną (do od odzyskania danych konfiguracyjnych, itp.). Urządzenia VTD powinny być zdolne do działania w stanie nakładania się/jednoczesności rozkazów HTTP, zarówno jak i do działania w stanach ciągłych połączeń i wielokrotnych transakcji HTTP. Treść XML powinna być definiowana; w dokumentach implementacyjnych REST przedstawiono podejście do tworzenia usług, które określa ustalone działania w odniesieniu do wszelkich informacji. Łatwością REST jest jednorodny interfejs do działań. Ponieważ wszystko jest reprezentowane jako zasób, utwórz (create), wyszukaj (retrieve), uaktualnij (update) i kasuj (delete) działania (CRUD) wykorzystują ten sam URI.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62676-2-2:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-2: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach HTTP i REST
Data publikacji 24-06-2014
Liczba stron 132
Grupa cenowa XB
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 62676-2-2:2014 [IDT], IEC 62676-2-2:2013 [IDT]
ICS 13.310