PN-EN 62676-1-2:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji

Zakres

Niniejsza część normy wprowadza wymagania ogólne dotycząca transmisji wizji. W IEC 62676-3 zostały określone szczegółowe warunki techniczne dotyczącej analogowej transmisji wizji przez różne media obejmując wymagania dotyczące sygnału oraz wymagania eksploatacyjne. Ze względu na rosnącą liczbę zastosowań zabezpieczeń opartych na transmisji wizji IP, wymagania są określane w dwóch normach: niniejsza norma obejmuje wymagania ogólne dotyczące: transmisji wizji albo eksploatacji, zabezpieczenia i zgodności z podstawową transmisją IP, oparte na dostępnych, powszechnie znanych normach międzynarodowych. W celu uzyskania zgodności w obszarach, gdzie są konieczne bardziej szczegółowe wymagania IP, podane są dodatkowe wymagania techniczne. W normie nie określa się szczegółowych i specjalnych protokołów VSS. W rozdziale 2 tej normy zdefiniowano: szczegółowy protokół wizyjny IP, komunikaty i rozkazy połączenia podstawowego oraz wymagania eksploatacyjne. W rozdziale 2, dla pełnej międzyoperacyjności (np. sterowania PTZ, obróbki zdarzeń, itd.) określono protokół IP urządzeń transmisji wizji wykorzystywanych w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Część pierwsza tej normy określa minimalne wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji w sieciach IP w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. W zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia obowiązują ścisłe wymagania dotyczące synchronizacji, jakości i dostępności, określono je w ostatniej części tej normy. Podano wytyczne dotyczące spełnienia wymagań odnoszących się do architektury sieciowej. W części drugiej tej normy określono wymagania dotyczące podstawowego połaczenia IP między urządzeniami transmisji wizji, w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Pewne wymagania podstawowe stosuje się, gdy urządzenie transmisji wizji powinno być wykorzystane w zabezpieczeniach.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62676-1-2:2014-06/AC:2015-07E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62676-1-2:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji
Data publikacji 24-06-2014
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 62676-1-2:2014 [IDT], IEC 62676-1-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50132-5-1:2012/AC:2012 - wersja angielska, PN-EN 50132-5-2:2012/AC:2012 - wersja angielska, PN-EN 50132-5-2:2012 - wersja angielska, PN-EN 50132-5-1:2012 - wersja angielska
ICS 13.310
Elementy dodatkowe PN-EN 62676-1-2:2014-06/AC:2015-07E