PN-EN 60839-11-1:2014-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i komponentów

Zakres

Norma określa wymagania, minimalną funkcjonalność oraz metody badań dla elektronicznych systemów kontroli dostępu i elementów stosowanych do fizycznego dostępu (wejście i wyjście) wewnątrz i wokół budynków oraz obszarów chronionych. Nie obejmuje ona wymagań dotyczących siłowników punktu dostępu i czujników (czujek) punktu dostępu. Projektowanie, planowanie, instalacja, obsługa i konserwacja są częścią dokumentu Wytyczne Stosowania IEC60839-11-2. Analiza ryzyka nie jest częścią tej normy. Określenie poziomów ryzyka przytaczane jest wyłącznie w celach informacyjnych. Norma nie zawiera wymagań transmisji alarmów pochodzących z Systemów I&HAS. Norma dotyczy elektronicznych systemów kontroli dostępu i podzespołów przeznaczonych do stosowania w aplikacjach przyznawania dostępu. Zawiera wymagania dotyczące rejestrowania, identyfikacji i kontroli informacji. Norma obejmuje: - Koncepcję i architekturę systemu - Kryteria obejmujące: - Klasyfikację ze względu na funkcjonalność wydajność i możliwości systemu - Wymagania dla punktu dostępu i interfejsu - Wymagania dla wykrywania i wskazywania (wyświetlacz, alarm, rejestrowanie) - Sygnalizacja wejścia pod przymusem i zezwoleń nadrzędnych - Wymagania dla identyfikacji - Wymagania ochrony systemu - Komunikacja pomiędzy częściami składowymi systemu elektronicznej kontroli dostępu i z innymi systemami - Wymagania dotyczące warunków środowiskowych (wewnątrz budynku/ na zewnątrz) oraz kompatybilności elektromagnetycznej - Metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 60839-11-1:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i komponentów
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 60839-11-1:2013 [IDT], IEC 60839-11-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50133-1:2007 - wersja polska, PN-EN 50133-2-1:2002 - wersja angielska
ICS 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC:2014-09E, PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC:2016-07E, PN-EN 60839-11-1:2014-01/Ap1:2019-06E