PN-EN 50131-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe

Zakres

Określono wymagania dotyczące instalowanych w budynkach systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu. Niniejsze wymagania odnoszą się również do części składowych I&HAS instalowanych na strukturze zewnętrznej budynku, np. pomocnicze urządzenia sterujące lub sygnalizatory. Norma nie zawiera wymagań dotyczących I&HAS instalowanych poza budynkami. Określono, jakie wymagania mają być spełnione dla instalowanych I&HAS, nie zawarto natomiast wymagań dotyczących projektowania, planowania, instalowania, działania i konserwacji. Niniejsze wymagania odnoszą się do I&HAS dzielących - wspólne z innymi aplikacjami - środki wykrywania, wyzwolenia, połączeń wewnętrznych, sterowania, łączności i zasilania. Działanie I&HAS nie powinno być zakłócane przez inne aplikacje. Wymagania niniejszej Normy Europejskiej mają także zastosowanie do IAS i HAS, gdy systemy te są instalowane niezależnie. Jeżeli nie ustalono inaczej, przez akronim I&HAS można także rozumieć IAS i HAS

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50131-1:2009 - wersja polska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe
Data publikacji 14-08-2009
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50131-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50131-1:2007 - wersja angielska, PN-E-08390-14:1993 - wersja polska
ICS 13.310
Elementy dodatkowe PN-EN 50131-1:2009/IS2:2010E, PN-EN 50131-1:2009/A1:2010P, PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011P, PN-EN 50131-1:2009/A1:2010E, PN-EN 50131-1:2009/IS1:2009E, PN-EN 50131-1:2009/A2:2017-07E, PN-EN 50131-1:2009/A3:2021-03E