PN-EN 62676-1-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza Norma IEC określa minimalne wymagania i podaje zalecenia dotyczące systemów VSS (Video Surveillance Systems) stosowanych w instalacjach zabezpieczeń. Norma określa minimalne wymagania eksploatacyjne i wymagania funkcjonalne, które należy uzgadniać w wymaganiach eksploatacyjnych, gdy ma to zastosowanie, między użytkownikiem, stróżami prawa i dostawcą, lecz nie zawiera wymagań dotyczących projektowania, planowania, instalowania, testowania, działania i konserwacji. Norma nie dotyczy instalacji zdalnie monitorujących czujek, aktywujących systemy VSS. Niniejsza norma IEC ma również zastosowanie w systemach VSS dzielących środki detekcji, wyzwalania, połączeń wzajemnych, sterowania, łączności oraz zasilania sieciowego z innymi aplikacjami. Działanie systemu VSS nie powinno być zakłócane przez inne aplikacje. Wymagania dotyczą części składowych VSS w odpowiednio klasyfikownym środowisku. Klasyfikacja ta określa środowisko, w którym zgodnie z projektem ma działać część składowa VSS. W przypadku, gdy wymagania czterech klas środowiskowych są nieodpowiednie ze względu na spodziewane ekstremalne warunki w pewnych rejonach geograficznych, mają zastosowanie specjalne warunki krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62676-1-1:2014-06/AC:2014-09E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62676-1-1:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 05-06-2014
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 62676-1-1:2014 [IDT], IEC 62676-1-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50132-1:2012 - wersja polska
ICS 13.310
Elementy dodatkowe PN-EN 62676-1-1:2014-06/AC:2014-09E