PN-EN 62676-4:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zalecenia oraz wymagania dotyczące wyboru, planowania, instalowania, przekazywania do eksploatacji, obsługiwania i testowania systemów VSS zawierających: urządzenie(-a) do zapisu obrazu, urządzenie(-a) połączeń wewnętrznych i urządzenia do obsługi obrazu stosowane w zabezpieczeniach.
Celem niniejszej normy jest:
a) sformułowanie ogólnych warunków wspierania klientów, instalatorów i użytkowników w ustalaniu ich wymagań,
b) wspieranie użytkowników w określeniu odpowiedniego sprzętu wymaganego do danego zastosowania,
c) zapewnienie narzędzi obiektywnej oceny działania systemu VSS.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62676-4:2015-06/Ap1:2018-01E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62676-4:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania
Data publikacji 30-06-2015
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 62676-4:2015 [IDT], IEC 62676-4:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50132-7:2013-04 - wersja angielska
ICS 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 62676-4:2015-06/Ap1:2018-01E